Integritetspolicy

Integritetspolicy för CaromaCare

Denna integritetspolicy är skapad för att värna om din integritet, den beskriver

hur dina personuppgifter hanteras när du är i kontakt med CaromaCare.

Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår

hemsida.

Personuppgiftsansvarig är: Carina Svensson

Företagsnamn: CaromaCare Org.Nr: 730129-XXXX

Adress: Fenix Väg 18, 134 44 Gustavsberg

E-post: carina@caromacare.se

Telefon: 0707915526

Information vi samlar in om dig

På hemsidan finns möjlighet att boka behandlingstid. Dina uppgifter som du

lämnar i samband med bokningen hanteras av CaromaCare eller av ett externt

system. Hantering av kontaktuppgifter görs i syfte att hålla en löpande kontakt

med dig som kund. Hanteringen av dina uppgifter sker med stöd av avtal eller

samtycke

Om du vill ha hjälp med att ta bort dina uppgifter från bokningssystemet så ber

vi dig att kontakta Carina via e-post.

Uppgifter om din hälsa

I syfte att kunna utföra behandling på rätt grunder kommer information om dig

att journalföras i samband med utförandet av bokad behandling.

Med vem vi delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer när det

krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, med kravet att dessa

parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som

överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra

sina uppgifter.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna

integritetspolicy eller i enlighet med lag.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra

upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda

hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att

ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner

på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Välkommen att kontakta Carina vid eventuella frågor och funderingar

Allt gott

För en behovsanpassad behandling.

Målet är att du alltid ska känna dig trygg och väl omhändertagen

Varmt Välkommen